За результатами перевірки ревізійна комісія звітує на конференції місцевої організації партії та інформує ревізійну комісію регіональної організації партії.

У разі необхідності, може ініціювати скликання позачергового засідання Ради місцевої організації партії.

7.10. За порушення цього Статуту місцева організація партії може бути ліквідована рішенням Політвиконкому партії.

8. Регіональні організації партії

8.1. Регіональні (Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські) організації партії об'єднують районні та міські (міст обласного підпорядкування), а також в разі необхідності (як виключення), на визначений строк, партійні організації, згідно з існуючим адміністративно-територіальним поділом України.

Регіональні організації партії створюються за територіальною ознакою рішенням Політвиконкому партії.

8.2. Вищим органом регіональної організації партії є конференція, яка скликається Радою не менше одного разу на рік. Норма представництва й порядок обрання делегатів встановлюється Радою регіональної організації партії.

Конференція вповноважена вирішувати питання, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів.

Рішення конференції приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ній делегатів.

Конференція регіональної організації партії:

 • обирає Голову організації, його заступника (заступників), Раду, Виконком та ревізійну комісію терміном на 2 роки;
 • організовує участь організації в політичному житті відповідного регіону;
 • заслуховує звіт Ради та ревізійної комісії;
 • висуває кандидатів на виборах до місцевих органів самоврядування та їх посадових осіб згідно чинного законодавства;
 • обирає делегатів на з'їзд партії;
 • затверджує редактора друкованого органу;
 • вносить пропозиції щодо кандидатів у народні депутати України;
 • вирішує всі інші питання діяльності регіональної організації партії.

8.3. Рада регіональної організації партії здійснює керівництво діяльністю регіональної організації партії в період між конференціями. До складу Ради за посадою входять: голова регіональної організації партії, його заступник (заступники), голови районних та міських (міст обласного підпорядкування) організацій партії, члени партії, які обрані на конференції до Ради.

Вибори Ради відбуваються за пропозиціями делегатів конференції чи місцевих організацій. Кандидати в члени Ради можуть не бути делегатами конференції.

Рада регіональної організації партії:

 • здійснює керівництво діяльністю регіональної організації партії в період між конференціями;
 • організовує підготовку і проведення конференції регіональної організації;
 • проводить навчання активу регіональної організації;
 • здійснює зв'язок організацій партії з центральними органами партії;
 • Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18