У випадку отримання первинною партійною організацією рішення, яке за результатами розгляду на зборах первинної організації викликає сумнів, партійна організація може звернутися до керівного органу партії або парторганізації, що прийняв рішення, з вмотивованою вимогою щодо його перегляду. Керівний орган партії або парторганізації зобов'язаний у двотижневий термін розглянути її на своєму засіданні, рішення якого стає обов'язковим для виконання.

6.9. Головним завданням первинної організації партії є пропаганда ідеологічної та економічної платформи партії серед населення, вивчення місцевого економічного, соціального, екологічного та політичного стану, внесення конструктивних пропозицій щодо поліпшення життя людей.

Первинні організації зобов'язані брати активну участь у формуванні місцевих органів державної влади та виборах до органів місцевого самоврядування, політичному житті регіонів, займатись поповненням рядів партії новими членами.

6.10. За порушення цього Статуту первинна організація може бути ліквідована за рішенням Політвиконкому партії.

7. Місцеві організації партії

7.1. Первинні партійні організації, згідно з існуючим адміністративно-територіальним поділом України, можуть бути об'єднані в місцеві організації партії.

Місцеві організації партії є юридичні особи, які набувають цього статусу з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. Міські організації можуть бути зареєстровані без набуття статусу юридичної особи за рішенням Політвиконкому партії.

Місцеві організації партії мають право на відкриття рахунків в установах банків, виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Політвиконкомом партії.

7.2. Вищим керівним органом місцевої організації партії є конференції (партійні збори), які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

7.3. Конференція (партійні збори) вповноважена вирішувати всі питання діяльності місцевої організації партії, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення конференції (партійних зборів) приймається більшістю голосів присутніх на ній делегатів.

Норму представництва та порядок обрання делегатів на конференцію (партійні збори) встановлює Рада місцевої організації партії.

7.4. Конференція (партійні збори) місцевої організації партії:

  • обирає Раду організації терміном на 2 роки;
  • обирає ревізійну комісію терміном на 2 роки;
  • обирає голову партійної організації, заступника (заступників) голови терміном на 2 роки;
  • затверджує редактора друкованого органу;
  • обирає делегатів на конференцію регіональної організації партії;
  • висуває кандидатів на виборах до місцевих органів самоврядування та їх посадових осіб згідно чинного законодавства України;
  • вирішує всі інші питання діяльності партійної організації.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18