• обирають делегатів на конференцію місцевої організації;
 • затверджують плани роботи та кошторис первинної організації партії, забезпечують їх здійснення.
 • Збори первинної організації партії висувають кандидатів на посади відповідно сільських, селищних голів, кандидатів у депутати місцевих рад згідно чинного законодавства України.

  Первинні організації партії можуть обирати Раду первинної організації. Рада обирається на зборах первинної організації терміном на два роки. До складу Ради за посадою входять голова первинної організації, його заступник та члени партії, які обрані на зборах до Ради.

  Рада первинної організації партії:

  • координує поточну діяльність первинної організації партії;
  • організовує виконання рішень зборів первинної організації партії та керівних органів партії і парторганізацій;
  • розпоряджається коштами та майном організації в межах повноважень, наданих їй зборами первинної організації партії;
  • організовує підготовку і проведення зборів первинної організації партії.

  Рада первинної організації партії вповноважена вирішувати питання, якщо на ній присутні більше половини її членів. Засідання Ради проводяться за ініціативою Голови первинної організації партії не рідше як один раз на три місяці. Рішення Ради приймається більшістю голосів від кількості присутніх на її засіданнях членів Ради.

  6.5. Голова первинної організації партії:

  • розробляє план роботи первинної організації партії;
  • здійснює загальне керівництво первинною організацією партії;
  • представляє організацію в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, керівних органах партії і парторганізацій, в громадських організаціях;
  • організує виконання рішень зборів первинної організації партії та керівних органів партії і парторганізацій;
  • має право підпису всіх документів цієї організації;
  • звітує на зборах первинної організації партії про свою діяльність за визначений період.

  6.6. Заступник голови первинної організації партії:

  • виконує обов'язки голови первинної організації партії за дорученням останнього в разі його відсутності або неможливості голови виконувати покладені на нього обов'язки;
  • здійснює поточну організаційну роботу;
  • виконує інші обов'язки, покладені на нього партійними зборами чи головою первинної організації партії;
  • веде облік членів партії.

  6.7. Первинна партійна організація готує до прийому та надає рекомендації в члени партії, веде їх облік, збирає партійні членські внески і добровільні внески громадян.

  6.8. Первинна партійна організація виконує рішення керівних органів партії і парторганізацій, що відповідають нормам чинного законодавства, цьому Статуту і програмним документам партії, звітує перед керівними органами партії і парторганізацій про їх виконання.

  Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18