4.8. Члени партії, обрані до Верховної Ради України, місцевих рад, за узгодженням із відповідною партійною організацією можуть входити до складу депутатських груп (фракцій).

5. Керівні органи партії і парторганізацій

5.1. Для успішної реалізації цілей і завдань партії та організації її діяльності утворюються керівні органи партії і парторганізацій: вищі, виконавчі, контрольні.

5.2. Керівними органами партії та її парторганізацій є:

 • вищі — з'їзд, конференція, збори;
 • виконавчі — Політрада партії, Політвиконком партії, ради та виконкоми регіональних організацій партії, ради місцевих і первинних організацій партії;
 • контрольні — Контрольно-ревізійна комісія партії, ревізійні комісії регіональних організацій партії, місцевих організацій партії.

5.3. Принципи діяльності:

 • обов'язковість рішень керівних партійних органів для Партійних організацій, критика знизу доверху, обов'язковість розгляду керівними органами організацій вищого рівня звернень, прийнятих керівними органами нижчестоящих парторганізацій;
 • демократичність на етапі розгляду і дисциплінованість у виконанні рішення після його прийняття;
 • відповідальність за своєчасне виконання доручень;
 • чіткий розподіл функціональних обов'язків;
 • гласність і публічний характер дій.

5.4. Рішення в керівних органах партії і парторганізаціях ухвалюються більшістю присутніх на засіданнях членів партії, за виключенням випадків, що окремо визначаються цим Статутом. Прийняте рішення є обов'язковим для виконання.

5.5. Не згодній з прийнятим рішенням, частині членів партії, які взяли участь у зібранні, але не менше, ніж 1/3 від загальної кількості учасників, надається можливість викладення окремої думки.

6. Первинні організації

6.1. Первинні (сільські, селищні) організації партії створюються на підставі рішення установчих зборів, де присутні не менше, ніж три особи, які відповідно до цього Статуту, можуть бути членами партії.

6.2. Вищим керівним органом первинної організації партії є збори, які скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу в півріччя.

6.3. Партійні збори уповноважені вирішувати всі питання діяльності первинної організації, якщо на них присутні більше половини членів цієї організації.

Рішення партійних зборів приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на них членів партії.

Збори скликаються з ініціативи голови первинної організації партії або на вимогу не менше 1/3 членів організації чи керівних органів партії та організацій вищого рівня.

6.4. Збори первинної організації партії:

 • обирають терміном на два роки голову первинної організації партії, заступника голови;
 • впроваджують політику партії в життя на місцевому рівні;
 • Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18