Не згодний з цим рішенням член партії має право звернутись відповідно до керівного органу вищого рівня, який повинен розглянути звернення на своєму засіданні та прийняти рішення. У разі незгоди члена партії, виключеного з лав партії, з рішенням Політвиконкому партії, він має право апелювати до Політичної Ради партії (далі — Політради), яка повинна розглянути апеляцію та підтвердити або відмінити рішення Політвиконкому партії більшістю голосів від реєстрованого на цей час складу Політради. Рішення Політради із зазначеного питання є остаточним.

3.8. Рішення про виключення з рядів партії члена виборного органу партії може ухвалюватись виключно за згодою органу, що його обрав.

4. Організаційна структура партії

4.1. Організаційною структурою партії є мережа первинних (сільських, селищних) партійних організацій, місцевих (районні, міські, районні в містах) організацій, регіональних (Автономна Республіка Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські) організацій, які є партійними організаціями (далі — партійні організації), та центральні органи партії.

4.2. Первинні партійні організації утворюються не менш як трьома членами за територіально-виробничою ознакою, відповідно до чинного законодавства та Статуту партії.

Рішення про створення первинних, місцевих організацій партії затверджується рішенням Політвиконкому партії.

Рішення про створення регіональних організацій приймається Політвиконкомом партії.

Первинна партійна організація може отримати права місцевої партійної організації зі статусом юридичної особи. Рішення про надання таких прав приймає Політвиконком партії.

4.3. Партійні організації реєструються відповідно до чинного законодавства.

Питання щодо надання Партійним організаціям статусу юридичної особи вирішується в установленому чинним законодавством порядку та Статуту партії.

При реєстрації Партійних організацій у засновницьких документах використовується найменування партії з доповненнями, які визначають її місце в організаційній структурі партії.

4.4. Утворені Партійні організації не можуть самостійно вийти зі складу партії.

4.5. Партійні організації здійснюють свою діяльність відповідно до цього Статуту і Програми партії, рішень керівних органів партії і парторганізацій.

4.6. Партійні організації не мають права:

  • виступати від імені партії з питань, що мають суспільне і політичне значення, якщо не були прямо вповноважені для цього центральними органами партії.

4.7. Партійні організації зобов'язані:

  • вживати всіх необхідних заходів для забезпечення реалізації цілей і завдань партії, виконання прийнятих центральними органами партії рішень і документів;
  • здійснювати фінансову підтримку партії в порядку і формах, що регламентуються рішеннями центральних керівних органів партії.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18