• пропонувати свою кандидатуру для висунення на виборах до представницьких органів влади всіх рівнів;
 • звертатись із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань до керівних органів партії і парторганізацій та одержувати на них обґрунтовані відповіді;
 • виступати з критикою на адресу керівних органів партії і парторганізацій та конкретних членів партії, розгортати самокритику;
 • брати участь у здійсненні всіх програм, проектів та заходів партії;
 • відкрито висловлювати свою думку;
 • вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Програми та Статуту партії, брати участь у виробленні і реалізації партійної політики;
 • звертатись за сприянням до партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів;
 • у разі принципової незгоди члена партії з рішенням центральних керівних органів партії він має право призупинити членство на час дії цього рішення, на підставі заяви до керівного органу партії, де він перебуває на обліку;
 • призупинити своє членство у партії у випадках, передбачених законодавством;
 • під час обговорення особистої (персональної) справи бути присутнім і мати можливість давати роз'яснення власної позиції;
 • матеріально підтримувати партію;
 • вільно вийти з рядів партії.
 • 3.5. Член партії зобов'язаний:

  • перебувати на обліку в керівному органі партійної організації партії;
  • брати участь у роботі партійних організацій, керівних органів партії і парторганізацій;
  • керуватися почуттям патріотизму, дотримуватись вимог Статуту, практично сприяти реалізації Програми партії;
  • вносити членські внески до партійної каси;
  • боротись за чистоту рядів партії, не допускати її дискредитації;
  • виконувати рішення керівних органів партії і парторганізацій, пропагувати ідеї та завдання партії;
  • особистим прикладом сприяти зростанню авторитету партії, поповненню її рядів новими членами, передусім, з числа молоді.

  3.6. Членство в партії може бути припинене:

  • добровільно на підставі письмової заяви члена партії (у разі, якщо заявник не змінив свого рішення впродовж 14 діб з моменту подання заяви, він вважається після цього таким, що автоматично вибув із партії);
  • вчинення дій, несумісних зі Статутом партії або її Програмою, в результаті яких партії було заподіяно політичну, моральну або матеріальну шкоду;
  • несплати членських внесків без поважної причини протягом шести місяців підряд.

  3.7. Член партії може бути виключений з її рядів рішенням Політвиконкому, якщо за це проголосує більшість членів Політвиконкому.

  Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18