• брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
 • використовувати державні та інші засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, згідно з законодавством України;
 • підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог Закону України «Про політичні партії в Україні»;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні та діяльності;
 • поширювати інформацію про свою діяльність;
 • викладати публічно та обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;
 • вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, що випливають із статутних і програмних завдань партії;
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, представляти і захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних і громадських органах та органах місцевого самоврядування;
 • брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо) відповідно до чинного законодавства;
 • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна для реалізації цілей та завдань, що передбачені цим Статутом і Програмою партії;
 • набувати майнових і немайнових прав.
 • 3. Членство в партії. Права та обов'язки членів партії

  3.1. Членом партії може бути громадянин України, який визнає Статут і Програму партії, бере участь у роботі однієї з організаційних структур партії, відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, підтримує її матеріально.

  Членство в партії несумісне з одночасним перебуванням в інших політичних партіях та з порушенням партійної дисципліни.

  3.2. Прийом у партію здійснюється на підставі письмової заяви вступаючого, за рекомендаціями партійних організацій, рішенням Політвиконкому партії.

  Політвиконком партії може відмовити громадянам в прийом у члени партії з письмовим обґрунтуванням цього рішення.

  Політвиконком партії може встановлювати випробувальний термін для громадян, які бажають стати членами партії.

  3.3. Членство в партії засвідчується партійним квитком та обліковою карткою за зразком, що затверджується Політвиконкомом партії.

  3.4. Член партії має право:

  • висувати свою кандидатуру на керівні посади в партії;
  • обирати та бути обраним до керівних органів партії і парторганізацій;
  • Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18