• кошти та майно, яке надходить у разі ліквідації чи реорганізації структурної одиниці або іншої політичної партії відповідно до законодавства;
 • 10.3. Кошти та майно партії використовуються на виконання її статутних завдань, оплати праці штатних працівників та інше.

  10.4. Порядок використання грошових коштів та іншого майна партії регламентується Політрадою партії, контролюється Політвиконкомом партії і КРКП.

  10.5. Партія в цілому і її партійні організації, як окремі юридичні особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов'язання будь-яких інших юридичних осіб.

  10.6. Партія щорічно опубліковує в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно. Партія веде бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах у встановленому чинним законодавством порядку.

  10.7. Періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків встановлюється Положенням, яке затверджує Політвиконком.

  10.8. За рішенням Політради партії перевірка фінансово-господарської діяльності може здійснюватися на договірних підставах незалежними аудиторськими організаціями.

  11. Припинення діяльності партії

  11.1. Припинення діяльності партії може бути проведено шляхом її реорганізації чи ліквідації або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому Законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими законами України.

  Рішення про реорганізацію чи ліквідацію приймається з'їздом партії за підтримкою кваліфікованою більшості (2/3) зареєстрованих на з'їзді делегатів.

  11.2. Одночасно з'їзд приймає рішення про використання майна та коштів партії на статутні чи благодійні цілі, відповідно до чинного законодавства, призначає ліквідаційну комісію.

  11.3. Припинення діяльності партії тягне за собою розпуск керівних органів, всіх партійних організацій та інших структурних утворень, передбачених цим статутом, припинення членства в партії.

  11.4. У разі ліквідації партії її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

  12. Внесення змін та доповнень до статуту і програми партії

  12.1. Зміни та доповнення до Статуту і Програми партії вносяться з'їздом партії. Рішення вважається правочинним, якщо за нього проголосувало більшість делегатів, зареєстрованих на з'їзді.

  12.2. Партія щорічно інформує Міністерство юстиції України про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії.

  Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18