• сприяє Голові Політради партії в організації ефективної роботи партії і її керівних органів;
 • організовує і здійснює поточну роботу Політради;
 • забезпечує діяльність Голови Політради, як керівника Політради;
 • в межах своїх повноважень представляє партію у стосунках із громадськими організаціями, політичними партіями, засобами масової інформації;
 • взаємодіє з керівними органами Партійних організацій;
 • очолює роботу з підготовки і проведенню виборчих кампаній, здійсненню в зв'язку з цим відповідних заходів;
 • забезпечує формування доходної частини бюджету партії;
 • за відсутності Голови Політради виконує його обов'язки.
 • 9.13. Голова Політвиконкому:

  • керує роботою Політвиконкому;
  • скликає та головує на засіданнях Політвиконкому;
  • приймає рішення про розподіл функціональних обов'язків між заступниками Голови Політвиконкому;
  • організовує та підтримує міжнародні зв'язки партії;
  • розпоряджається коштами і майном партії та інформує Голову партії про їх використання;
  • відкриває і закриває рахунки в банківських установах;
  • підписує фінансові та інші документи партії;
  • здійснює контроль за діяльністю Центрального апарату партії та затверджує його штатний розпис;
  • координує роботу заступників Голови Політвиконкому;
  • розглядає і погоджує пропозиції, проекти документів, інші матеріали, які подаються до Політради партії;
  • вирішує питання висвітлення діяльності партії в засобах масової інформації;
  • організовує і проводить роботу по підбору, розстановці та підготовці партійних кадрів, підвищенню їх кваліфікації;
  • забезпечує взаємодію Політвиконкому з Політрадою партії.

  9.14. Заступники Голови Політвиконкому, відповідно до розподілу функціональних обов'язків:

  • здійснюють поточну роботу Політвиконкому, контроль за ходом реалізації рішень центральних керівних органів партії;
  • розробляють та організують здійснення практичних заходів щодо реалізації статутних завдань партії;
  • надають практичну та методичну допомогу Партійним організаціям партії;
  • вивчають, узагальнюють та поширюють кращий досвід роботи організацій партії.

  Заступник Голови Політвиконкому — Керівник Центрального апарату очолює Центральний апарат партії.

  9.15. Для забезпечення повсякденної діяльності партії та Партійних організацій можуть утворюватися Центральний апарат партії, який очолює заступник Голови Політвиконкому — Керівник Центрального апарату, та апарати Партійних організацій.

  Діяльність Центрального апарату партії та апаратів Партійних організацій регламентується Положеннями, які затверджуються відповідно Політвиконкомом партії, Виконкомами регіональних відділень та Радами партійних організацій.

  Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18