• може створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи партії, комісії з основних напрямків діяльності партії, визначає їх компетенцію, повноваження, структуру, термін дії;
 • робить заяви з актуальних питань суспільно-політичного життя;
 • має право скликати позачергові конференції (збори) Партійних організацій;
 • організовує загальнопартійні конференції, наради, дискусії, семінари, зустрічі та інші заходи;
 • ліквідує первинні, місцеві організації партії;
 • вирішує інші питання, які не належать до виключної компетенції з'їзду партії або Політради партії.
 • 9.10. Керівними особами партії є: Голова партії, Голова Політради партії, Заступники Голови Політради партії, Голова Політвиконкому, заступники Голови Політвиконкому.

  Голова партії:

  • здійснює загальне керівництво партією;
  • головує на з'їздах партії;
  • без доручення представляє партію у взаємовідносинах із законодавчою, виконавчою, судовою гілками державної влади, центральними керівними органами політичних партій, громадських організацій в Україні та за кордоном, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації;
  • укладає і підписує угоди з політичними партіями та громадськими організаціями;
  • робить заяви та звернення від імені партії;
  • формує кадрову політику партії;
  • має право брати участь у засіданнях Політради партії, Політвиконкому партії з правом вирішального голосу при прийнятті рішень з порядку денного;
  • своїм розпорядженням може делегувати частину своїх повноважень Голові Політради партії.
  • У своїй діяльності Голова партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед з'їздом партії.

  9.11. Голова Політради партії:

  • керує поточною діяльністю партії та готує пропозиції щодо її вдосконалення;
  • представляє партію у стосунках з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, політичними, громадськими та іншими організаціями і підприємствами, засобами масової інформації, у тому числі зарубіжними;
  • має право робити заяви від імені партії;
  • очолює роботу Політради партії, представляє в Політраді плани заходів і акцій партії, бюджет та інші документи;
  • головує на засіданнях Політради партії;
  • спрямовує організаційно-партійну діяльність, здійснює кадрову політику партії, контроль за формуванням регіональних партійних організацій;
  • має право підпису документів від імені партії;
  • від імені партії веде переговори і підписує договори і угоди, дає доручення, організовує політичні кампанії.

  Голова Політради партії виконує обов'язки Голови партії в разі його відсутності або неможливості Голови партії виконувати покладені на нього обов'язки.

  9.12. Заступник Голови Політради: