9.9. Політвиконком є постійно діючим, організаційно-виконавчим органом партії.

Політвиконком обирається Політрадою на термін не більший строку повноважень Політради.

До складу Політвиконкому партії входять: Голова Партії, Голова Політвиконкому, заступники Голови Політвиконкому та члени Політвиконкому, обрані Політрадою.

Засідання Політвиконкому скликаються Головою Партії не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів Політвиконкому.

У засіданні Політвиконкому має право брати участь з дорадчим голосом Голова Контрольно-ревізійної комісії партії.

Рішення Політвиконкому можуть прийматися як на його засіданнях, так і через опитування його членів. Рішення, прийняте на засіданні, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Політвиконкому. Рішення Політвиконкому, прийняте шляхом опитування, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Політвиконкому.

Політвиконком:

 • організовує роботу по реалізації рішень з'їздів і Політради партії;
 • здійснює оперативне керівництво діяльністю Партійних організацій партії;
 • затверджує, за поданням партійних організацій, кандидатів у депутати на вибори до Верховної Ради Автономної республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад та сільських, селищних, міських голів;
 • здійснює прийом у члени партії;
 • планує і виконує бюджет партії;
 • надає право підпису фінансових документів;
 • звітує про свою діяльність на засіданнях Політради партії;
 • затверджує кошториси на утримання апарату партії, апарату центрального друкованого органу партії, молодіжної організації партії;
 • утворює Регіональні організації партії;
 • координує роботу регіональних організацій партії;
 • утворює первинні, місцеві організації партії;
 • засновує власні засоби масової інформації;
 • затверджує головного редактора центрального друкованого органу партії;
 • затверджує положення, інструкції та інші документи, що регламентують організаційно-партійну роботу;
 • затверджує Положення про Центральний апарат партії, Положення про Контрольно-ревізійну комісію партії, статут або положення центрального друкованого органу партії;
 • готує передвиборні документи партії, здійснює необхідні заходи перед виборами, організовує участь партії у виборах;
 • спрямовує діяльність народних депутатів України від партії у Верховній Раді України;
 • затверджує зразки партійного квитка, печатки, штампів, бланків та інших документів партії, партійної символіки;
 • Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18