• розглядає апеляції на рішення керівних органів, осіб партії та її партійних організацій, Контрольно-ревізійної комісії партії, ревізійних органів партійних організацій;
 • ухвалює рішення про припинення діяльності партії, використання майна та коштів партії на статутні чи благодійні цілі, припинення діяльності регіональних організацій;
 • призначає ліквідаційну комісію.
 • 9.3. З'їзд вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини обраних делегатів. Рішення на з'їзді, за винятком питань, перелічених у пункті 11.1., приймаються більшістю голосів делегатів, зареєстрованих на з'їзді.

  9.4. Позачерговий з'їзд може бути скликано за ініціативою Політради, Політвиконкому партії або на вимогу не менш ніж 1/3 регіональних організацій партії чи Контрольно-ревізійної комісії партії.

  Порядок денний позачергового з’їзду затверджується Політрадою партії.

  9.5. У період між з'їздами партії діяльністю партії керує Політрада. Пленарні засідання Політради партії проводяться за ініціативою Голови Політради або Політвиконкому партії за необхідності, але не менше як 2 засідання на рік.

  9.6. Засідання Політради партії вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини її облікового складу. Рішення Політради партії вважається правомочним, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів Політради.

  У засіданнях Політради можуть брати участь з дорадчим голосом члени Контрольно-ревізійної комісії.

  9.7. До повноважень Політради партії відноситься:

  • скликання чергових та позачергових з'їздів партії;
  • визначення пріоритетів у діяльності партії, опрацювання тактики дій партійних організацій;
  • ухвалення важливих політичних рішень;
  • розробка стратегії діяльності партії;
  • визначення кількісного складу Політвиконкому партії та обрання його членів;
  • обрання Заступника Голови Політвиконкому — Керівника Центрального апарату та заступників Голови Політвиконкому;
  • формування молодіжної політики партії;
  • підготовка і проведення з'їздів партії;
  • затвердження бюджету партії;
  • відміна, за необхідністю, рішень Політвиконкому партії;
  • контроль за використанням бюджету партії;
  • визначення стратегії і тактики діяльності партії у виборчих кампаніях;
  • прийняття передвиборних документів партії, розгляд питань підписання угод з іншими політичними партіями;
  • у виняткових випадках — для приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства — внесення до нього змін й доповнень з обов'язковим затвердженням їх найближчим з'їздом;
  • кооптування нових членів Політради партії з наступним їх затвердженням на з'їзді партії.

  9.8. Політрада партії обирається за рекомендаціями регіональних організацій партії.

  Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18