8.6. Для перевірки діяльності партійних організацій щодо правильності обліку надходжень відповідності кошторису витрат коштів і цільового використання майна, а також інших питань віднесених до її компетенції, конференція регіональної організації партії обирає ревізійну комісію.

Кількісний склад ревізійної комісії визначає конференція регіональної організації партії.

За результатами перевірки ревізійна комісія звітує на конференції регіональної організації партії та інформує Контрольно-ревізійну комісію партії.

У разі необхідності, може ініціювати скликання позачергового засідання Ради регіональної організації партії.

8.7. Регіональні організації партії є юридичними особами, які набувають цього статусу з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

Регіональна організація партії має право на відкриття рахунків в установах банків, виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Політвиконкомом партії.

8.8. За порушення цього Статуту регіональна організація партії може бути ліквідоване за рішенням з'їзду партії, відповідно до чинного законодавства і Статуту партії.

9. Центральні органи партії

9.1. Вищим органом партії є з'їзд, який скликається за необхідності, але не рідше одного разу в два роки. Політрада визначає термін скликання з'їзду, місце його проведення, порядок денний з’їзду, регламентує представництво делегатів від регіональних організацій партії, повідомляє про це керівні органи регіональних організацій партії за місяць до проведення чергового з'їзду та за два тижні до позачергового.

9.2. З'їзд партії уповноважений вирішувати всі питання діяльності партії. З'їзд здійснює наступні функції:

 • обирає Голову партії терміном на 4 роки;
 • обирає Голову Політради партії терміном на 4 роки;
 • обирає Заступників Голови Політради та Голову Політвиконкому терміном на 4 роки;
 • визначає кількісний склад та обирає Політраду партії терміном на 4 роки;
 • обирає Контрольно-ревізійну комісію партії терміном на 4 роки;
 • приймає Статут і Програму партії, вносить зміни та доповнення до них, інші програмні документи;
 • заслуховує та затверджує звіт Політради партії та Контрольно-ревізійної комісії;
 • визначає стратегічні напрямки діяльності партії;
 • висуває кандидатів у народні депутати України від партії;
 • приймає рішення щодо претендента на посаду Президента України;
 • висуває претендента на кандидата у Президенти України;
 • приймає рішення про утворення виборчого блоку партій для участі у виборах, затверджує відповідні документи про створення виборчого блоку партій;
 • реалізує право власності на майно та кошти партії;
 • Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18