• затверджує перспективні плани роботи;
 • вносить пропозиції щодо кандидатів від партії на вибори до місцевих рад та до Верховної Ради України, представників до складу виборчих комісій по проведенню виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також до складу комісій по проведенню всеукраїнського і місцевих референдумів;
 • Рада регіональної організації партії проводить свої засідання не менш як один раз у півріччя. Рада вповноважена вирішувати питання, якщо на ній присутні 2/3 кількості її членів. Рішення Ради приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Ради.

  Засідання Ради проводиться за ініціативою голови регіональної організації або на вимогу половини складу Політвиконкому партії.

  8.4. У період між конференціями і засіданнями Ради виконавчим органом регіональної організації партії є Виконком, який здійснює наступні функції:

  • реалізацію програмних документів, рішень з'їздів і Політради, Політвиконкому партії, конференцій і Ради організації;
  • планування, затвердження і виконання бюджету організації;
  • розробка та затвердження поточних планів роботи;
  • скликання позачергових засідань Ради;

  вирішення інших питань, які визначаються рішеннями конференції або Ради і не належать до виключної компетенції конференції чи Ради.

  Виконком проводить свої засідання не рідше 1 разу на місяць, інформує Раду про свою діяльність на кожному її засіданні.

  До складу Виконкому входить Голова організації партії, його заступник (заступники) та члени партії, які обираються простою більшістю голосів від загального складу Ради.

  Засідання Виконкому вважаються легітимними, якщо на них присутні не менше половини членів Виконкому.

  Рішення Виконкому приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданнях членів Виконкому.

  Виконком має право скликати позачергові збори партійних організацій.

  8.5. Голова регіональної організації партії:

  • здійснює загальне керівництво регіональної організації партії;
  • представляє регіональну організацію партії у органах державної влади, органах місцевого самоврядування і громадських організаціях, засобах масової інформації;
  • координує роботу Ради, Виконкому регіональної організації, заступника (заступників) голови;
  • веде засідання Ради, Виконкому та конференції;
  • здійснює оперативне управління коштами та майном регіональної організації партії;
  • у разі відсутності, доручає виконання своїх обов'язків заступникові (одному із своїх заступників);
  • має право підпису фінансових та інших документів організації.

  Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18