Програма Партії державного нейтралітету України (ПДНУ)

 

Зміст

  • Преамбула
  • І. Мета партії та стратегія її досягнення
  • ІІ. Світоглядні цінності партії
  • ІІІ. Соціальна політика
  • ІV. Економічна політика
  • V. Держава і влада
  • VІ. Україна, безпека, світ

 

 

З часів Запорізької Січі, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи Україна стояла і стоїть перед вибором: як і з ким відстоювати та розбудовувати Незалежність. Розташовані в епіцентрі геополітичних інтересів супердержав, ми неодноразово опинялися у ролі заручників великої гри. Усі намагання бути то зі Сходом, то з Заходом, то у союзі, то в альянсі закінчувалися втратами найсвятішого, тупцюванням на місці, розколами і ворожнечею у своєму домі.

Ось і зараз, маючи суверенітет, проголосивши Україну ще у 1990 році «нейтральною, позаблоковою державою», українці уже самі себе заганяють у глухий кут. Одні налаштувалися виключно до НАТО, інші — тільки до структур СНД, одні за європейський, інші — за євразійський вибір. Наслідки невизначеності, перманентних зовнішніх і внутрішніх загравань — низький міжнародний авторитет України, відсутність потужних сторонніх інвестицій, серйозного прориву в економіці і добробуті, соціокультурний розбрат між людьми, регіонами, політичними угрупуваннями.

Чому фактично ігнорується воля мільйонів громадян, висловлена ще на зорі Незалежності? Чому не беруться до уваги результати солідних всеукраїнських соціологічних опитувань останніх років? Доки політична еліта житиме у полоні синдрому «старшого брата», меншовартості, зневіри у власні сили?

Партія державного нейтралітету України береться у стислі терміни матеріалізувати волю більшості громадян країни, разом пройти шлях від нейтралітету декларованого до нейтралітету реального.

Ми вважаємо, що утвердження нейтрального статусу держави може стати складовою сучасної національної ідеї, духовною цінністю, яка нарешті об’єднає українське суспільство, східні і західні регіони, відкриє нові можливості для активності, самоорганізації і саморозвитку, поліпшення якості життя, геополітичної та інвестиційної привабливості України.

Нейтралітет заради втілення кращих сподівань кожної людини: жити у достатку, волі, злагоді — з собою, сім’єю, довкіллям, у мудрій, гордій європейській країні, зрозумілій, відкритій світові, спрямованій вперед.

Нейтралітет заради остаточного самоусвідомлення, становлення і примирення нації.

Нейтралітет — як найбільш оптимальний шанс України стати рівною серед рівних держав у Європі, бути бажаною у будь-якому невійськовому міжнародному союзі.

Pages: 1 2