Обговорення цього питання вiдбувається в рамках дводенного вiзиту до Брюсселя заступника мiнiстра економiки України Валерiя П'ятницького, який розпочався в понедiлок.

Аспекти вступу України до СОТ, а також проблемнi питання, якi iснують у рамках переговорного процесу з iншими членами робочої групи, обговорюватимуться з представниками генерального директорату Європейської Комiсiї з питань торгiвлi.

Зокрема, запланованi зустрiчi В.П'ятницького з директором з питань торговельних аспектiв сiльського господарства i стабiльного розвитку Жуаном Агiаром Мачаду i начальником пiдроздiлу з питань СОТ Джоном Кларком.