Рейтинг політичних партій України

Новости 13.05.2005 10:17 пп

  Методика проведення опитування Рейтинг українських полiтичних партiй оновлюється щотижнево. До рейтингу включено: голоси, вiдданi за певнi партiї на нашому сайтi; результати щотижневого вибiркового телефонного опитування респондентiв в усiх областях України та АР Крим (1000 респондентiв); Крим — 50 Харкiв — 50 Днiпропетровськ — 50 Запорiжжя — 50 Донецьк — […]